GPS FRILUFT - Idrottsklubben Surd

IK Surd
Go to content

GPS FRILUFT

Gps Friluft

GPS Friluft är en nybildad sektion sedan 2017. Man använder GPS-kompass i mobiltelefon och rör sig i valfritt tempo, avstånd och aktivitet som t.ex.promenad, löpning och cykling. Detta kan ma göra i stad, skog, land, berg, terräng och sjö.
Genom GPS Friluft är sektionens ändamål att ordna event, socialt umgänge, skapa rörelse och m.m.

Det finns 4 appar
Geocaching - man hittar saker genom fysisk aktivitet
Pokemon - det finns vara virtuella saker i appen
Flagstack - samma som Pokemon, men appen ger dig mera rörelse på 50 meters avstånd
Munzee - har både fysisk aktivitet och virtuella saker
KONTAKT MED MARGO WALATIN :
Skapad av IK Surd
Back to content